Baseball a softball

Varianty řešení závlahy

Baseballová a softbalová hřiště jsou ustálených tvarů a rozměrů, takže i řešení závlahových systémů je stále stejné. Nabízíme řešení postřikovači s dostřikem 21 - 23 m, postřikovači s dostřikem 12 - 14 m nebo řešení, které kombinuje použití obou typů. Oba typy postřikovačů mají velmi malou plochu (průměr 4,5 cm). Automatický závlahový systém by měl být doplněn hydranty nebo ryhlospojnými ventily, které umožňují pohodlné kropení antukových částí hřiště hadicí.

1) Baseball - použití postřikovačů s dostřikem až 23 m

2) Baseball - použití postřikovačů s dostřikem až 14 m

3) Baseball  výhodná kombinace použití postřikovačů s dostřikem 14 a 23 m

4) Softball - použití postřikovačů s dostřikem až 23 m

5) Softball - použití postřikovačů s dostřikem až 14 m

 

Galerie: