Varianta 6 postřikovačů

Rovnoměrnost závlahy

Z modelace je zřejmé, že rovnoměrnost závlahy je slušná. Při požadované dávce 6 mm se skutečné hodnoty pohybují v rozmezí 4,5 - 7,5 mm.

 

Postřikovače

Řešení 0 + 6 vyžaduje instalaci postřikovačů s dostřikem přes 53 m s extra vysokou spotřebou vody a velkým nárokem na tlak vody v systému. K výběru je plastový kryt postřikovače nebo kryt s umělým trávníkem. Průměr krytu postřikovače ( zasahující do trávníku ) je 39 cm. Všech 6 postřikovačů je ale instalováno mimo hrací plochu.

 

Výkopy

Všechny výkopy pro potrubní vedení jsou mimo hrací plochu.

Výkopy v hrací ploše - 0 m

Výkopy mimo hrací plochu - 350 m

Celkem - 350 m

( výkop pro přívodní potrubí není počítán )

 

 

 

Čerpací stanice

Z hlediska parametrů čerpadla se jedná o mimořádně náročné řešení.

Parametry čerpací stanice:        Průtok - 21,0 l/s

                                                        Tlak - 10 bar

   Největší výhodou systému 0 + 6 je instalace systému bez zásahu do hrací plochy. Je to také systém s nejrychlejší distribucí vody na plochu, závlaha proběhne v nejkratším čase. Vhodné řešení pro kropení umělých trávníků.

    Systém 0 + 6 je nejnáročnější na průtok vody. Čerpací stanice musí být dostatečně výkonná, a použité průměry potrubí odpovídající distribuci velkého množství vody. Zásadní nevýhodou systému je tedy velmi vysoká cena.