Ovládací jednotky, čidla

Funkce jednotek

zavlažování - ovládací jednotkaOvládací jednotky jsou mozkem závlahového systému. Zajišťují správný režim závlahy podle vložených dat. Jednotky nabízejí mnoho variant. Možné je nastavit několik programů, které jsou pak aktivovány podle momentální situace. Jeden program může být nastaven pro závlahu vzcházející trávy, druhý pro extrémní sucha, další pro závlahu skalky. Programy je možné nezávisle na sobě aktivovat nebo vypnout. Každý program pak má možnost několika spouštěcích časů, takže může proběhnout třeba třikrát denně.

Jednotky umožňují nastavení závlahového kalendáře. Sami si můžete určit, které dny zavlažovat a které ne. Možné je manuální spuštění celého závlahové cyklu nebo jen jedné sekce.

Velmi šikovnou funkcí je procentuální přenastavení naprogramovaných časů. Velmi jednoduše prodloužíte nebo zkrátíte nastavenou dobu závlahy.

Jednotky zvládnou ještě mnoho dalších funkcí, které často při běžném provozu nepoužijete. Se všemi funkcemi jednotlivých typů vás rádi seznámíme při výběru nejvhodnější jednotky pro váš systém.

Typy jednotek

Nejpoužívanější jednotky jsou v nástěnném provedení, určené k instalaci v interiéru i exteriéru. Napájeny jsou přes interní nebo externí trafo. Použití těchto jednotek je vhodné od nejmenších systémů po rozsáhlé parky. 

Bateriové řešení

Pokud je problém s umístění jednotky nebo se zajištění napájení 230VAC pro ovládací jednotku, je možné místo standardní jednotky použít bateriové spouštěcí moduly nebo bateriovou nástěnnou jednotku. Modulymají stejné základní funkce jako nástěnné jednotky, umísťují se ale přímo k ventilům do šachtiček. Nejvhodnějším řešením jsou moduly ovládané přes bluetuth pomocí telefonu, které jsou velmi snadno a pohodlně programovatelné ahlavně jejich součástí nejsou tlačítka a displej, což jsou prvky značně náchylné k poruše při umístění modulu v šachtě s ventily. Nástěnné baterivé jednotky jsou vzhledem i funkcí stejné jako jednotky napájené 230VAC, ventily jsou ale s cívkou na stejnosměrný proud (6-12 VAC). Maximální délka ovládacích kabelu je 30m.

Speciální řešení

Speciální řadou jednotek jsou jednotky golfové. Ovládaní elektromagnetických ventilů je přizpůsobeno velkým vzdálenostem mezi jednotkou a ventily. Při použití klasických jednotek by bylo nutné uložit obrovské množství kabelů. Speciální golfové jednotky umožňují ovládání pouze jedním dvoužilovým kabelem a dekodéry, které rozpoznají, který ventil má být spuštěn.

Dešťové čidlo - blokování závlahy při dešti

Standardním prvkem systému je dešťové čidlo. Při dosažení nastaveného srážkového úhrnu (nejčastěji 3 mm) čidlo zablokuje závlahu na dobu, dokud není vysušeno. Pauza po dešti může být prodloužena funkcí jednotky RAIN DELAY. Pokud je ale srážka menší než nastavená hodnota, závlahový cyklus proběhne. 

 

V nabídce jsou i čidla, která snímají vlhkost v půdě a podle naměřené hodnoty závlahu blokují nebo ne. Některá čidla podle měřených hodnot mění časy zavlažování, lze tak částečně optomalizovat závlahu a šetřit vodu.

K dispozici jsou také čidla, která blokují závlahu při silnějším větru nebo při teplotách blížícím se nule.