Video návody

Proplach postřikovače před instalací trysky

Nastavení rozprašovací trysky K-rain

Nastavení rotační trysky RB R-VAN

Výměna postřikovače ProSport

Instalace odbočky k postřikovači (instalace sedla, napojení potrubí 16 mm, napojení postřikovače)

Instalace mechanické svěrné spojky na PE potrubí (spojování potrubí na hlavním a sekční rozvodu potrubí)