Fotbal

Úvod do závlahových systémů

v následujícím textu vám nabídneme nejucelenější nabídku řešení profesionální automatické závlahy pro fotbalová hřiště, která obsahuje šest variant rozmístění postřikovačů. Také se dočtete o rozdílech, výhodách a nevýhodách jednotlivých řešení, dozvíte se, co znamená rovnoměrnost závlahy, jaké postřikovače jsou vhodné a také jak moc zasáhnou výkopy do hrací plochy. Přečtete si o čerpacích stanicích, vhodných čerpadlech a informace o filtraci.

Pokud budeme vážit všechna pro a proti jednotlivých řešení závlahy fotbalového hřiště (která lze využít samozřejmě i na hřiště ragbyové), doporučujeme pouze jednu variantu rozmístění postřikovačů, a to 16 postřikovačů na okraji a 8 v ploše. Ale i ostatní řešení mají své zastánce a své výhody. Pro ucelenou představu o rovnoměrnosti závlahy a pro porovnání jednotlivých možností rozklikněte u jednotlivých variant odkazy, kde je detailní popis jednotlivých řešení včetně 3D modelů rovnoměrnosti závlahy. Naleznete zde nejen výčet kladů a záporů, ale i vzorový rozpočet pro rozměr hřiště 105 x 68 m (zavlažovaná plocha 107 x 69 m). Pro variantu 35 postřikovačů je počítána zavlažovaná plocha 117 x 78 m. Na této stránce uvádíme pouze základní informace o systémech.

 

Rozmístění postřikovačů

 

Systém 24 postřikovačů ( 16 postřikovačů na okraji, 8 v ploše )

Nejvýhodnějším řešením je systém 16 + 8. Používají se rotační turbínové postřikovače. Poloměr dostřiku - 21,5 m, průtok - 1,8 l/s, pracovní tlak čerpací stanice - 7 bar

Systém 35 postřikovačů ( 20 postřikovačů na okraj, 15 v ploše )

Systém 20 + 15 je variantou řešení se čtyřiadvaceti postřikovači pro hřiště s maximálními rozměry a velkými výběhy. Používají se rotační turbínové postřikovače. Poloměr dostřiku - 19,5 m, průtok - 4,0 l/s, pracovní tlak čerpací stanice - 8 bar

Systém 10 + 2, případně jeho variantu 10 + 3  příliš nedoporučujeme, i když má své stoupence. Používají se rotační turbínové nebo úderové postřikovače. Poloměr dostřiku - 26,8 m, průtok - 3,6 l/s, pracovní tlak čerpací stanice - 8 bar

Systém 13 postřikovačů ( 10 postřikovačů na okraji, 3 v ploše )

Systém 10 + 3 je podobně problematický jako systém 10 + 2. Používají se rotační turbínové nebo úderové postřikovače. Poloměr dostřiku - 26,8 m, průtok - 3,6 l/s, pracovní tlak čerpací stanice  - 8 bar

Systém 15 postřikovačů ( 12 postřikovačů na okraji, 3 v ploše )

Systém 12 + 3 je variantou řešení 10 + 2 nebo  10+ 3. Používají se rotační turbínové nebo úderové postřikovače. Poloměr dostřiku - 26,8 m, průtok - 21,0 l/s, pracovní tlak čerpací stanice  - 10 bar

Systém 6 postřikovačů ( 6 postřikovačů na okraji, 0 v ploše )

Systém 6 + 0 zajišťuje slušnou rovnoměrnost závlahy, vyžaduje instalaci postřikovačů s dostřikem přes 53 m s extra vysokou spotřebou vody a velkým nárokem na tlak vody v systému. Používají se rotační turbínové postřikovače. Poloměr dostřiku - 53 m, průtok - 21,0 l/s, pracovní tlak čerpací stanice - 10 bar

Rovnoměrnost závlahy

Rovnoměrnost závlahy by měla být jedním z rozhodujících kritérií při výběru řešení. Cílem je zajistit dostatečnou závlahu na celé ploše hřiště. Pokud je závlaha nerovnoměrná, některá místa na hřišti budou přemokřená, jiná suchá. Připravili jsme unikátní modelaci rovnoměrnosti závlahy pro všechna řešení. Modely vznikly měřením distribuční křivky postřikovačů a následnou matematickou modelací závlahy pro celou plochu hřiště. Z vypočítaných hodnot jsou pak vyneseny názorné 2D a 3D modely. Modelovaná je závlahová dávka 6 mm, u každého řešení jsou pak dobře patrné odchylky od požadované hodnoty.

Postřikovače

Postřikovače jsou navrženy vždy pro konkrétní řešení. Nejvýkonnější mají dostřik přes 50 m ( řešení pro 6 postřikovačů ), dále pak postřikovače s poloměrem dostřiku 26 m ( řešení 2+10, 3+10, 3+12 ), postřikovače s dostřikem 22 m ( 8+16, 12+18, 15+20 ) a nakonec nejmenší postřikovače s dostřikem 13,5 m ( 24+24 ). V naší nabídce jsou postřikovače osvědčených značek K-rain a Vyrsa.

Výkopy

Téměř každého investora zajímá zásah do hrací plochy při instalaci automatické závlahy. Zde je třeba zdůraznit, že nezáleží na metrech výkopu do hrací plochy, ale na kvalitě odvedené práce. Naším standardem je loupání drnu nad drážkou v hrací ploše a následný výkop pomocí drážkovače. Drážka je pouze 15 cm široká. Po položení rozvodného potrubí je drážka řádně zhutněna a drn trávy vrácen na své místo. Po několika dnech je stopa po výkopu neznatelná. Drážku kolem hřiště ( mimo hrací plochu ) standardně neloupeme ( úzká drážka velmi rychle zaroste ), je to ale možné na přání investora.

Čerpací stanice

Ke každému řešení jsou uvedeny požadované parametry čerpadla. Požadován je určitý tlak a průtok, na který je dimenzován závlahový systém. Často je třeba vodu kumulovat v nádrži, protože například vrtané studny nejsou schopny dodat velké množství vody v krátkém časovém intervalu. Taková nádrž by pak měla mít objem alespoň pro jednu minimální závlahovou dávku. Ta pro hřiště o rozměrech 106 x 66 m činí 21 m3. Podstatnou vlastností zdroje je čistota čerpané vody. Voda se před vstupem do systému filtruje, pokud je voda znečištěná, nároky na filtraci vody se zvyšují. Problémovým zdrojem jsou vody s větším biologickým znečištěním, které je pro obyčejné filtry problém. K vhodnému řešení filtrace se přistupuje vždy individuálně podle zdroje vody.

Cena

V tomto elektronickém vydání brožury, která je volně k dispozici nenajdete ani orientační ceny. Je třeba zdůraznit, že se cena realizace liší nejen podle zvoleného řešení, ale i podle místních podmínek na hřišti. Nicméně, pokud máte zájem o orientační ceny jednotlivých řešení, kontaktujte nás a my vám rádi pošleme orientační ceny vzorových řešení.

Filtrace

Filtrace je nezbytnou součástí systému. Ve většině případů stačí diskový filtr, který je součástí základní nabídky. Takový filtr je třeba občas vyčistit. Pokud je voda víc znečištěná, je možné řešit automatický proplach filtru.

Potrubní vedení

Rozvod vody je zajištěn potrubím z PE, v dimenzích 30 - 90 mm, podle zvolené varianty.

Ovládací jednotka

Závlahový systém je ovládán ovládací jednotkou  K-rain RPS 624 nebo Orbit EASY CONTROL. Jednotky jsou připojeny přes trafo na 230V. Jednotky umožňují nastavit různé programy zavlažování. Nastaven tedy může být automatický režim, který bude spuštěn podle zvoleného zavlažovacího kalendáře. V dalším programu může být nastaven režim kropení plochy před zápasem, v dalším po zápase. Před kropení před a po zápase se použije manuální spuštění programu, které jednotka umožňuje. Manuálně lze pouštět i jednotlivé sekce. K jednotce je připojeno čidlo srážek, které při dosažení předem stanoveného úhrnu srážek celý systém zablokuje. K opětovnému spuštění dojde automaticky opět po odparu těchto srážek.

Ovládací kabely

K propojení jednotky a elektromagnetických ventilů se používají kabely CYKY o průřezu 1,5 mm2. Ovládací napětí je bezpečné, 24 VAC.

Elektromagnetické ventily

Elektromagnetické ventily jsou uloženy na okraji zavlažované plochy v šachtách pod úrovní terénu ( vždy v bezpečné vzdálenosti za postranní a brankovou čárou ), nebo přímo pod postřikovačem. Víka šachet jsou zelená a odolná pro pojezd běžné techniky pro údržbu hřiště.

Spotřeba vody - režim závlahy

Doporučená závlahová dávka na 1 týden          20-25 mm

Minimální denní závlahová dávka                                3 mm

Celková spotřeba vody - min. denní dávka 3 mm pro plochu 107 x 69 m:  21 m3

Celková spotřeba vody - min. denní dávka 3 mm pro plochu 117 x 78 m:  27 m3

 

Frekvence a doba závlahy

Ideální závlahová dávka pro kvalitní trávník je 20 - 25 mm týdně. Snahou je provlhčit co největší profil zeminy pod povrchem, aby kořeny trávy měly možnost a byly nuceny kořenit do co největší hloubky. K takové závlaze je potřeba poměrně velká dávka vody. Nemá smysl zalévat menší dávkou než 3 mm. Velká část vody zůstane na listech a vypaří se. Vlhko navíc podporuje růst nechtěného mechu a jiných plevelů. Doporučeno je tedy zavlažovat jednou za dva dny dávkou 6 mm nebo jednou za tři dny dávkou 9 mm, vždy v nočních hodinách, kdy je nejmenší pravděpodobnost větru a rozdíl teploty vzduchu a závlahové vody je nejmenší. Vždy ale nejvíce záleží na místních podmínkách a každý schopný správce hřiště ví nejlépe, jaký režim závlahy bude nejlépe vyhovovat.

Instalace systému

Instalace systému je velmi rychlá a šetrná. Pokud počasí není vyloženě nevhodné, práce v hrací ploše trvají 2 dny, ostatní pak maximálně 1 pracovní týden. Po skončení instalace je hřiště připraveno k používání. ( S ohledem na možnost posunutí sloupnutého drnu, který je třeba zkontrolovat a vrátit na místo. Sloupnutý trávní drn přiroste k podkladu obvykle během dvou týdnů.)

 

Poptejte nás se žádostí o kompletní informace nebo přímo o nabídkovou kalkulaci v našem poptávkovém formuláři, případně nás kontaktujte jiným způsobem. Věříme, že pro Vás budeme mít odpověď na každou otázku a že s naší nabídkou budete spokojeni. Naší práci můžete konzultovat v klubech, kde je již automatický závlahový systém od nás instalovaný.