Varianta 24 postřikovačů

ROVNOMĚRNOST ZÁVLAHY

 

Rozmístěním čtyřiadvaceti postřikovačů je dosaženo téměř pravidelného čtvercového sponu. To zaručuje skoro ideální rovnoměrnost postřiku. Při požadované dávce 6 mm se skutečné hodnoty pohybují v její těsné blízkosti, rozmezí je 5,5 - 6,5 mm.

POSTŘIKOVAČE

Pro řešení 8 + 16 nabízíme dva typy rotačních turbínových ( neúderových ) postřikovačů. Dražší model postřikovače lze doplnit o pryžový kryt se skutečným travním drnem. Ale i druhý model postřikovače, pouze s pryžovým drnem, nepředstavuje v trávníku žádnou překážku. Průměr krytu postřikovače je pouze 4,5 cm. Správně instalované postřikovače jsou tak i bez krytu s travním drnem v ploše hrací plochy naprosto neznatelné.

.

 

VÝKOPY

Výkopy v hrací ploše - 90 m

Výkopy mimo hrací plochu - 350 m

Celkem  - 440 m

( výkop pro přívodní potrubí není počítán )

 

ČERPACÍ STANICE

Parametry čerpací stanice:

Řešení 1 postřikovač na sekci ( 24 sekcí )        Průtok - 1,8 l/s

                                                                                 Tlak - 7 bar

Řešení 2 postřikovače na sekci ( 12 sekcí )      Průtok - 3,6 l/s

                                                                                 Tlak - 7 bar

 

            Výčet výhod řešení je obsáhlý. Lze si vybrat mezi dvěma řešeními z hlediska nároku na průtok vody, obě řešení pak lze variovat použitím různých typů postřikovačů. Vhodný výběrem komponentů lze dosáhnout velmi výhodné ceny při zachování plné funkčnosti a spolehlivosti systému. Vynikající rovnoměrnost závlahy jen podtrhuje výhodnost řešení 8 + 16, a proto je toto rozmístění postřikovačů tipem firmy Meandr AZS, s.r.o..

            Jedinou slabinou systému 8 + 16 je při použití řešení s menším nárokem na průtok ( 1 postřikovač na sekci ) nemožnost rychlého zakropení trávníku před zápasem. Časově to není možné. Řešení s větším průtokem ( 2 postřikovače na sekci ) to bez problémů umožňuje.

ŘEŠENÍ SE ČTYŘIADVACETI POSTŘIKOVAČI JE FIRMOU MEANDR AZS, s.r.o. NEJČASTĚJI REALIZOVANÝ SYSTÉM