Parkur

Není snadným úkolem řešit správně a ke spokojenosti investora kropení povrchů hal nebo otevřených areálů pro jezdectví. V halách je problém přesně zasáhnout plochu, každá kapka vody mimo způsobuje problém. Na venkovních plochách bývá problém zasáhnout kropením z okraje (do plochy se postřikovače instalují velmi obtížně) celý prostor rovnoměrně o dostatečně.  Limitujícím faktorem je u kropení kvůli prašnosti čas, kropení musí být nejen přesné a rovnoměrné, ale i velice rychlé.

V halách je nevhodnějším systémem kropení umístěné na pojízdné kolejnici zavěšené na stropě. Ne vždy je takový systém možné instalovat. Variantou je systém kropení shora, využívající k instalaci trysek strop haly. Možný je ale i systém výsuvných postřikovačů zabudovaných do mantinelů kolem plochy.

Venkovní kropení lze řešit pouze pomocí postřikovačů, většinou je potřeba využít ty s velmi dlouhým dostřikem. K dispozici jsou výsuvné, turbínové, které je možné instalovat do konstrukcí kolem plochy nebo pod terén. Často je nutné ale instalovat přiznané, úderové postřikovače s dostřikem až 40m. K takovým postřikovačům je třeba počítat s investicí do odpovídajícího čerpadla.