Elektromagnetické ventily

Spolehlivé ovládání

Elektromagnetické ventily zajišťují ve spolupráci s ovládací jednotkou otevírání a zavírání jednotlivých sekcí automatického závlahového systému. Standardně je kromě sekčních ventilů instalován ještě ventil hlavní, který se otevírá s první sekčním ventilem a uzavírá s posledním sekčním ventilem. Tím je zajištěno, že celý systém je v době nečinnosti zavodněn, ale ne pod tlakem. To výrazně snižuje namáhání všech spojů a prodlužuje životnost systému.

Dimenze pro každou plochu

Ventily jsou k dispzici v následujících dimenzích:

1/2" a 3/4" “ - nízkotlaké a nízkoprůtokové systémy, především mikrozávkaha

1"“ ( standardní a nejpoužívanější dimenze) - zahrady, menší parky, menší sportovní plochy

6/4“" - parky, sportovní plochy

2"“ - velké parky, sportovní plochy

3“" - pouze mimořádně rozsáhlé systémy