Varianta 13 postřikovačů

ROVNOMĚRNOST ZÁVLAHY

 

 

K překvapení naprosté většiny investorů přidání jednoho postřikovače do plochy nemá velký význam pro zlepšení rovnoměrnosti závlahy. Problémem jsou opět přemokřená vápna a navíc podélná osa hřiště. Přemokření je dobře patrné na mnoha prvoligových hřištích, kde je toto řešení hojně instalováno. Při požadované dávce 6 mm se skutečné hodnoty pohybují opět v rozmezí 2,5 - 9,5 mm.

 

POSTŘIKOVAČE

Pro řešení 3 + 10 jsou v nabídce stejné postřikovače jako pro řešení 2 + 10, tedy úderové a turbínové. Výhodou úderových postřikovačů je větší odolnost vůči znečištěné vodě. Turbínové postřikovače mají vyšší výsuv a menší plochu krytu postřikovače v hrací ploše. Poloměr dostřiku je 26,8 m.

 

Výkopy

 

Výkopy v hrací ploše - 90 m  

Výkopy mimo hrací plochu - 350 m

Celkem - 440 m

( výkop pro přívodní potrubí není počítán )

 

 

 

 

Čerpací stanice

Také parametry zdroje vody jsou shodné s řešením 2 + 10

Parametry zdroje vody:              Průtok - 3,6 l/s

                                                       Tlak - 8 bar

 

     Stejnou výhodou řešení 3 + 10 je možnost volby mezi úderovým a turbínovým postřikovačem jako u řešení 2 + 10.

      Stejným a zásadním nedostatkem, v porovnání s řešením 2 + 10, je také velmi slabá rovnoměrnost postřiku. Jeden postřikovač do hrací plochy navíc pouze navyšuje cenu instalace oproti řešení 2 + 10.