Zahrady

Základ -– zdroj vody

Závlaha zahrady rodinného domu je naším nejčastějším úkolem.
Nejprve je třeba zajistit zdroj vody. Ideálem je vlastní studna, častým zdrojem je ale také vodovodní řad. Problematickým zdrojem je dešťová voda (více „Automatická závlaha“).
Pro naprostou většinu zahrad je ideální průtok 1 l/s. Menší průtok znamená nedostatečné využití používaných dimenzí a tím i zvyšování investičních nákladů. Často instalovaný půlcoulový kohoutek na fasádě domu je tedy poměrně nevhodným zdrojem, ale jsme schopni vyřešit závlahu i s tímto zdrojem.

Postřikovače

K instalaci se nabízí široká škála postřikovačů. Od nejednodušších rozprašovacích s pevně vestavěnou tryskou, po rotační postřikovače s dostřikem kolem 14 m.

Menší, členité plochy se vykrývají postřikovači s dostřikem 2 -– 4,5 m ( rozprašovací postřikovače ), větší a velké plochy je výhodné pokrýt menším počtem postřikovačů s delším dostřikem 5 -– 13 m     ( rotační postřikovače ). Speciálním typem rotačního postřikovače je rotační tryska s dostřikem 4,5 -– 5,5 m, která se velmi dobře hodí při řešení systémů s menším průtokem vody.

Rozvod vody

Voda je rozváděna k postřikovačům nejčastěji plastovým potrubím PE -– LD dimenze 32 mm, v některých případech 25 mm. Hlavní řad (vedení od zdroje vody k sekčním ventilům) je ve stejných dimenzích, na větších zahradách 40 mm.

Ovládání

Elektromagnetické ventily jsou coulové dimenze a jsou uloženy ve ventilových šachtičkách pod terénem. Ventily jsou spínány ovládací jednotkou, která na zahradách rodinných domů ovládá obyčejně 4 –-12 ventilů (závlahových sekcí).

Závlaha výsadeb

Závlaha trávníku je často doplněna závlahou živých plotů a ostatních výsadeb, kde je nejběžnějším řešením instalace kapkovací hadice.

Vhodný doplněk

Automatická závlaha je často doplněna okruhem hydrantů nebo rychlospojných ventilů, které umožňují snadnou a pohodlnou ruční dozálivku nebo jiné použití tlakové vody.

Délka realizace

Celá realizace automatického závlahového systému na zahradě rodinného domu obvykle trvá 3-8 dnů, podle rozsahu prací a velikosti zahrady.