Závlaha sportovních ploch

Kvalitní automatický závlahový systém - nezbytnost pro perfektní trávník

Kvalitní trávník je chloubou každého správce travnaté sportovní plochy. Nezbytnou součástí údržby trávníku je dokonalá zálivka. Automatický závlahový systém zajistí pro vaše hřiště zálivku přesně podle vašich představ.

Voda

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velké plochy, velmi záleží na zdroji vody. Nevhodný je vodovodní řad, provozní náklady jsou pak veliké. Také tlak, který je běžný ve vodovodním řadu, není vždy dostatečný pro fungování závlahového systému pro sportovní plochy ( s výjimkou tenisových kurtů ).
Nejlepším zdrojem je studna s dostatečným přítokem, který zajistí dostatečné množství vody pro minimálně jednodenní závlahovou dávku. Voda ze studní obsahuje minimální mechanické znečištění, systém tedy nemusí být vybaven složitou filtrací.
Dále je možné vodu jímat z povrchových zdrojů. V tomto případě je ale třeba počítat s vybudováním alespoň jednoduchých břehových jímacích objektů, které zajistí, že voda bude zbavena biologického znečištění, se kterým si běžné sítové nebo lamelové filtry neumí poradit.

Množství vody potřebné k jedné závlahové dávce ( velikost akumulační nádrže ) závisí na zvoleném režimu závlahy. Pro každodenní cyklus, který ale není optimální, musíme zajistit 3 mm vody. Denní minimální spotřeba vody je pro jednotlivé plochy následující:

Fotbalové hřiště ( případně ragbyové ) 26 m3
Basebalové hřiště 30 m3
Softbalové hřiště 10 m3   

Režim závlahy

Vhodnější je zálivka větší dávkou obden, ještě lépe jednou za tři dny. V takových případech musí být pro jednu závlahovou dávku k dispozici dvojnásobné, respektive trojnásobné množství vody.
Složitěji se určuje spotřeba vody na golfových hřiští. Závlahové dávky jsou především na greenech větší a zavlažuje se každý den. Na devíti jamkovém hřišti se spotřebuje 250 - 350 m3 denně.

Specifickou sportovní plochou jsou tenisové kurty. Travnatých kurtů je velmi málo a péče o ně je starostí specialistů, kteří režim a způsob závlahy mají propracovaný do posledních maličkostí. Na antukových dvorcích se nejedná o závlahu, ale o postřik povrchu z důvodu zamezení prašnosti a zajištění optimálních podmínek pro hráče. Spotřeba vody tedy závisí pouze na počasí a frekvenci postřiku.