Proč zavlažovat

Vláhová potřeba

Každá rostlina ke svému dobrému růstu spotřebuje během vegetačního období určitý objem vody, který se nazývá vláhová potřeba rostliny. Vláhová potřeba rostliny závisí na klimatických poměrech místa, kde je rostlina pěstována.

Při určování množství vody potřebné k zavlažování (doplnění přirozené vláhy) se vychází z jednoduché bilance, kde na jedné straně jsou přirozené srážky a voda dodaná závlahou, na druhé pak voda, která nemohla být rostlinou využita a voda, kterou rostliny spotřebují za vegetační období v daných klimatických podmínkách k fyziologickým pochodům a k přímému výparu z půdy při zabezpečení dostatku vláhy, živin a ostatních činitelů, zvláště pak dostatečného obsahu vody v rostlinných tkáních. 

Potřebné množství vody

Z grafu je zřejmé, že bez doplňkové závlahy (vyšrafovaná plocha) nelze v žádném případě udržet trávu v dobré kondici.

Průměrná hodnota dodávané závlahové vody pro trávník v ČR vztažená k jednomu týdnu je 20 - 25 mm/týden. Tato hodnota je pak dopřesněna podle klimatických podmínek konkrétního místa.

graf uvádí průměrné hodnoty srážek a evapotranspirace (trávník)

(Praha-Klementinum 1961 - 2004)

Při určování závlahové dávky je nutné zohlednit místní klimatické podmínky a další místní specifika (např. orientace ke světovým stranám, sklon terénu, struktura půdy). Více "Jak zavlažovat".