Varianta 35 postřikovačů

ROVNOMĚRNOST ZÁVLAHY

 

Rozmístění pětatřiceti postřikovačů je variantou řešení se čtyřiadvaceti postřikovači pro hřiště s maximálními rozměry a velkými výběhy. Celková zavlažovaná plocha je tedy větší. Postřikovače jsou v naprosto pravidelném čtvercovém sponu, což zaručuje nejlepší možnou rovnoměrnost závlahy fotbalového hřiště. Skutečné hodnoty závlahové dávky se od požadovaných 6 mm neliší o více než 0,5 mm.

 

POSTŘIKOVAČE

Nabídka postřikovačů pro řešení 15 + 20 je stejná jako u řešení 8 + 16. Poloměr dostřiku - 19,5 m.

 

VÝKOPY

 

Výkopy v hrací ploše - 300 m

Výkopy mimo hrací plochu - 380 m

Celkem - 680 m

( výkop pro přívodní potrubí není počítán )

 

 

ČERPACÍ STANICE

Parametry zdroje vody:             Průtok - 4,0 l/s

                                                      Tlak - 8 bar

 

         Naprosto dokonalá závlaha pro mistrovská hřiště.

 

        Vyšší cena.