O závlaze

Dříve a dnes

Zavlažovací stavby patří k úplně nejstarším lidským stavebním dílům a na jejich funkčnosti často závisela existence celých civilizací.
Až do poloviny minulého století se jednalo pouze o přepravu vody v důmyslně řešených otevřených korytech, štolách a akvaduktech pouze pomocí gravitace, lidské nebo zvířecí síly, v některých případech síly větru.
V dnešní době je využíván investičně podstatě méně náročný tlakový způsob přepravy vody s pomocí čerpadel.

Druhy závlahy

Závlahy můžeme dělit podle účelu, ke kterému slouží nebo podle způsobu dopravy vody k rostlinám.

Podle účelu rozlišujeme:

  • Závlahy doplňkové. Doplňuje vláhový nedostatek v půdě podle potřeb pěstovaných plodin. Je provozována jednorázově nebo častěji opakovaně v průběhu vegetačního období.
  • Závlahy hnojivé. Kromě vody dodává půdě také rostlinné živiny.
  • Závlahy zvláštní. Mimo doplňkové závlahy je ještě sledován jiný účel aplikace závlahové vody jako oteplování půdy (oteplovací závlaha), vyhubení živočišných škůdců a plevelů (dezinfekční závlaha), vyplavení škodlivých solí z půdy (promývací závlaha), úprava mikroklimatu (klimatizační závlaha), ochrana plodin před pozdními jarními mrazíky (protimrazová závlaha).

Komerční automatické závlahové systémy se používají především k doplňkové závlaze, v ojedinělých případech i k závlaze hnojivé. V případě doplňkové závlahy je třeba určit správné množství vody, které bude rostlinám dodáno (více "Proč zavlažovat").

Podle způsobu dopravy vody k rostlinám známe:

  • Závlahy podmokem - gravitační
  • Závlahy přeronem - gravitační
  • Závlahy výtopou - gravitační

Tyto druhy závlahy jsou používány pouze v zemědělství.

  • Závlahy postřikem - tlakové
  • Podpovrchové zavlažování - tlakové
  • Lokalizované zavlažování - tlakové (kapkové zavlažování, bodové zavlažování, zavlažování mikropostřikem)                              

Tyto druhy závlahy jsou používány jak v zemědělství, tak v automatických závlahových systémech sloužících k závlaze zahrad, parků a sportovních ploch.

Automatické zavlažovací systémy využívají výhradně tlakový způsob dopravy vody. Zbývá tedy vybrat nejvhodnější druh závlahy a určit správný režim závlahy (více " Jak zavlažovat").