Varianta 12 postřikovačů

ROVNOMĚRNOST ZÁVLAHY

Na první pohled je jasné, že rovnoměrnost závlahy je slabinou tohoto řešení. Největší problém je přemokření malého vápna, kde pak není možné udržet trávník. Při požadované dávce 6 mm se skutečné hodnoty pohybují v rozmezí 2,5 - 9,5 mm.

 

POSTŘIKOVAČE

Pro řešení 2 + 10 jsou k dispozici úderové i turbínové postřikovače. Výhodné je instalovat do hrací plochy postřikovače se skutečným drnem trávy. Na okraj hřiště pak stačí postřikovače s krytem z umělé trávy nebo s plastovým krytem.

Výhodou úderových postřikovačů je větší odolnost vůči znečištěné vodě. Turbínové postřikovače mají vyšší výsuv a menší plochu krytu postřikovače v hrací ploše. Oba modely postřikovačů mají ve své spodní části elektromagnetický ventil, odpadá tak instalace šachet s ventily na okraji hřiště. Poloměr dostřiku je 26,8 m.

 

VÝKOPY

 

Výkopy v hrací ploše - 70 m

Výkopy mimo hrací plochu - 350 m

Celkem - 420 m

( výkop pro přívodní potrubí není počítán )

 

 

 

ČERPACÍ STANICE

Parametry čerpací stanice:        Průtok - 3,6 l/s

                                                        Tlak - 8 bar

 

        Výhodou řešení 2 + 10 je možnost volby mezi úderovým a turbínovým postřikovačem. Při instalaci úderových postřikovačů lze tolerovat mírné znečištění vody, tím pádem méně dokonalou a levnější filtraci v případě znečištěného zdroje vody.

       Zásadním nedostatkem je velmi slabá rovnoměrnost postřiku. Nevýhodou je také nutnost použití postřikovače se skutečným drnem trávy nebo alespoň s krytem z umělého trávníku, což navyšuje cenu.