Varianta 15 postřikovačů

ROVNOMĚRNOST ZÁVLAHY

 

Přidáním postřikovačů do rohů hřiště je vytvořen pravidelný spon postřikovačů, čímž je docíleno podstatného zlepšení rovnoměrnosti závlahy při použití postřikovačů s poloměrem dostřiku 26 m. Při požadované dávce 6 mm se skutečné hodnoty pohybují v rozmezí 4 - 8 mm.

 

POSTŘIKOVAČE

Pro řešení 3 + 15 jsou v nabídce stejné postřikovače jako pro řešení 2 + 10 a 3 + 10.

 

VÝKOPY

Výkopy v hrací ploše - 90 m

Výkopy mimo hrací plochu - 350 m

Celkem - 440 m

( výkop pro přívodní potrubí není počítán )

 

 

 

ČERPACÍ STANICE

Parametry zdroje vody jsou opět shodné s řešením 2 + 10 a 3 + 10.

Parametry zdroje vody:               Průtok - 3,6 l/s

                                                        Tlak - 8 bar

     Výhodou řešení 3 + 12 je opět možnost volby mezi úderovým a turbínovým postřikovačem. Výrazně lepší oproti řešení 2 + 10 a 3 + 10 je rovnoměrnost závlahy, která je na dobré úrovni.

    Zásadní nevýhodou je další navýšení ceny materiálu, díky přidání dalších nákladných postřikovačů s dostřikem přes 26 m. Problematické je také umístění postřikovačů uprostřed branky.