Ostatní komponenty

Ventilové šachty

Ve ventilových šachtičkách jsou umístěny elektromagnetické ventily. Jsou umístěny tak, že odnímatelné víko lícuje s terénem a nepřekáží tak běžnému provozu. Často jsou skryty v záhonech nebo výsadbách, kde mohou být pod vrstvou mulčovací kůry nebo kačírku zcela neviditelné.

Filtry

Instalovat filtr před každý závlahový systém určitě doporučujeme. Pokud je systém napojen na vodovod, filtr není nezbytný, ale při přerušení dodávky vody se do systému může dostat nečistota i z vodovodního řadu a je pak jednodušší propláchnout filtr, než vyčistit elektromagnetické ventily a sítka pod tryskami a postřikovači. Čistota závlahové vody je nezbytným předpokladem dobře fungujícího závlahového systému. I malé mechanické nečistoty mohou způsobit problém na třech místech systému.

Při průchodu elektromagnetickým ventilem voda po sepnutí cívky natéká úzkým kanálkem do prostoru na membránou ventilu. Pokud se tento kanálek ucpe, ventil se neodevře nebo jeho otvírání bude trvat dlouho. Při uzavírání ventilu membrána musí dobře těsnit. Pokud se mezi membránu a membránové lože dostane nečistota, ventil se zcela neuzavře.

Druhým místem náchylným na znečištění je turbínka otáčející rotační postřikovače, třetím pak trysky rozprašovacích postřikovačů. Instalace filtru před závlahový systém těmto problémům zabraňuje. Používají se dva druhy konstrukce filtrů. Filtry sítové a lamelové.
Běžně používané jsou jednoduché filtry bezmožnosti automatického proplachu. Pro čistou vodu z vodovodního řadu postačují sítové filtry, podzemní vodu je lépe filtrovat lamelovým filtrem.

Pokud máme k dispozici zdroj více znečištěné vody, obyčejné filtry by se rychle zanášely. Řešením jsou filtry s proplachem, který může být prováděn manuálně nebo automaticky. Pokud má být celý systém bezobslužný, filtr s automatický proplachem je jediným řešením.

Velkým problémem je biologické znečištění. S tím si tyto druhy filtrů neumí poradit. Voda musí být zbavena biologického znečištění nejlépe již na sání do čerpadla. 

Potrubí a spojky

K rozvodu vody používáme výhradně potrubí z polyethylenu (PE), nejčastěji jeho měkčí variantu PE-LD. K dispozici je v dimenzích 25, 32, 40, 50 a 63 mm v tlakových řadách PN 4, PN 6 a PN 10. Jeho vlastnosti se hodí pro závlahové systémy nejlépe. Spojování provádí mechanickými šroubovanými tvarovkami.

Méně využívaný měkčený PE-HD (označovaný jako SOFT) je sice měkčí a ohebnější než standardní PE-HD, ale zdaleka nedosahuje pružnosti potrubí z PE-LD. Výhodou je ale menší tloušťka stěny potrubí, tím pádem lepší hydraulické vlastnosti a nižší cena. K použití toto potrubí doporučujeme ale pouze pro větší systémy s delšími, přímými úseky potrubního vedení. K dispozici je v dimenzích 25, 32, 40, 50 a 63 mm v tlakových řadách PN 7,5 a PN 12,5. Spojuje se také mechanickými šroubovanými tvarovkami. 

Porubí se téměř výhradně spojuje mechanickými závitovými spojkami. V naší nabídce najdete dvě řady spojek. IRRI - PN10, určenou k instalaci závlahových systémů, a také řadu FISH - PN16.